Đã có hướng xử lý 2 ngân hàng yếu kém

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Chính phủ vừa có Báo cáo "Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022". Trong đó có nội dung đã có phương án xử lý đối với Ngân hàng Xây dựng CBBank và Ngân hàng Đại dương OceanBank. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn - VNews.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/da-co-huong-xu-ly-2-ngan-hang-yeu-kem-39048.htm