Đã chọn được nhà tư vấn ngoại cho quy hoạch Hà Nội

    6 đăng lạiGốc

    Liên danh Perkins Eastman, Posco E&C và JINA làm nhà tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080923092733180P0C17/da-chon-duoc-nha-tu-van-ngoai-cho-quy-hoach-ha-noi.htm