Đã cắt giảm đầu tư công gần 17.700 tỷ đồng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Tính đến ngày 26/6, lượng vốn đầu tư cắt giảm tại các dự án trên cả nước đạt gần 17.700 tỷ đồng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=3ffa9214f4c8d5&page=category