Đá Ba Chồng kỳ quan độc đáo có một không hai

Ba hòn đá lớn, nằm chồng lên nhau, nhìn thì có vẻ chênh vênh như vậy, nhưng nó đã tồn tại vững chãi qua bao nhiêu thế kỷ. Đây chính là địa danh núi Đá Ba Chồng thuộc trị trấn Định Quán, huyện Định Quán.

Thực hiện: Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202405/da-ba-chong-ky-quan-doc-dao-co-mot-khong-hai-2ad30de/