D3Publisher phát hành game tải về cho PSP

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Từ cuối tháng này, D3Publisher sẽ phát hành nhiều tựa game thông qua dịch vụ PlayStation Store, giá dao động từ 10 - 15 USD.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11352&t=pcolarticle