Cựu Tổng thống Phi-líp-pin Hô-xê Ê-xtra-đa được đặc xá

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Cựu Tổng thống Phi-líp-pin Hô-xê Ê-xtra-đa đã được đặc xá ngày 25-10, vài tuần sau khi bị kết án tù chung thân vì tội biển thủ hàng chục triệu USD từ ngân khố quốc gia.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/148512