Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đảm nhiệm chức vụ mới

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Cũng giống như mọi ngày, kể từ khi thôi giữ chức vụ Tổng thống Pháp vào cuối tháng 5/2007, ông Jacques Chirac lại rời căn hộ của gia đình gần quảng trường nhà ga Voltaire ở thủ đô Paris để đến nơi làm việc mới, đó là văn phòng của tổ chức mang tên ông tại số 119, đường Lille hoặc là văn phòng làm việc của Hội đồng Lập hiến quốc gia tại trụ sở Quốc hội Pháp.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2008/3/65755.cand