Cựu Thủ tướng Thaksin li dị vợ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Giới bình luận cho rằng, vụ li dị có thể là cách để bảo vệ hợp pháp số tài sản của gia đình ông Thaksin bởi hầu hết tài sản đều đứng tên người vợ vừa li dị của ông - bà Khunying Potjaman.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/11/103672.cand