Cựu Thủ tướng Pakixtan không công nhận chính phủ lâm thời

Ngày 16/11, sau khi Thủ tướng tạm quyền Mohammedmian Soomro tuyên thệ nhậm chức, cựu Thủ tướng Pakixtan Benazir Bhutto đã tuyên bố không công nhận chính phủ lâm thời do ông Soomro đứng đầu.