Cựu Thủ tướng Nhật Bản G. Côi-dư-mi, người bạn thân thiết của Việt Nam

(HNM) - Được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản G.Côi-dư-mi đến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14 đến 16-11, trong đó ngày 15-11 ông sẽ đến thăm một số nơi ở Hà Nội.