Cựu Thủ tướng Bút-tô bị cấm rời khỏi Pa-ki-xtan

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thông tin này được đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP) của cựu Thủ tướng Bê-na-di Bút-tô đưa ra ngày 24-10, vài ngày sau khi thủ lĩnh của họ hồi hương.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/148404