Cứu rùa biển trước nguy cơ tuyệt chủng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Rùa biển là loài thủy sinh quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng cao trên phạm vi toàn cầu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/181436