Cứu người, 2 học sinh chết đuối

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Rạng sáng 21/12, hai học sinh Trường trung cấp Tàu thủy Đà Nẵng là Nguyễn Hữu Đúng và Nguyễn Công Tin đã bị chết đuối trên sông Hàn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/12/81695.cand