Cựu đại sứ của A-rập Xê-út ở Mỹ: Mỹ đã có thể tránh thảm họa 11-9

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Trong bộ phim tài liệu phát sóng ngày hôm qua, Thái tử Bandar bin Sultan, cựu đại sứ của A-rập Xê-út ở Mỹ, nói rằng, A-rập Xê-út đã có thể giúp Mỹ tránh được thảm họa 11-9 nếu Mỹ tin cậy tham khảo ý kiến nước này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108627&sub=82&top=45