Cựu Chủ tịch OceanBank phụ trách Ban điều hành VietinBank

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo thay đổi Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

VietinBank miễn nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành với ông Nguyễn Hoàng Dũng. Ông Dũng nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9.

Đồng thời, ngân hàng này bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Sơn - Phó tổng giám đốc đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành từ ngày 1/9/2023 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Ông Sơn là người có nhiều năm gắn bó với VietinBank, từng là phó phòng, trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp, Phó giám đốc VietinBank Bình Phước, Phó giám đốc VietinBank Chi nhánh 11 TP.HCM.

Ông Đỗ Thanh Sơn (Ảnh OceanBank).

Ông Đỗ Thanh Sơn (Ảnh OceanBank).

Đến tháng 4/2015, ông Sơn được Ngân hàng Nhà nước chỉ định làm Chủ tịch OceanBank, sau khi Ngân hàng Nhà nước mua toàn bộ 100% cổ phần OceanBank với giá 0 đồng và chuyển đổi ngân hàng này từ ngân hàng thương mại cổ phần sang ngân hàng thương mại TNHH MTV.

Trong năm 2023, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5 - 10% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tăng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao trong từng thời kỳ. Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng kiểm soát dưới 1,8%.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ theo sự phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1,86 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 2,9%, đứng thứ hai trong số những Big4 đã báo cáo.

Số dư cho vay khách hàng của ngân hàng này đạt gần 1,36 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, VietinBank tiếp nhận 1,31 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 4,9%.

Báo cáo tài chính quý II của VietinBank cũng cho thấy lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.550 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã thu về khoảng 12.531 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 8%.

Ngọc Vy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cuu-chu-tich-oceanbank-phu-trach-ban-dieu-hanh-vietinbank-ar815603.html