Cựu chiến binh học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động cuộc thi Cựu chiến binh Việt Nam học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.