Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011-2016 nhằm đánh gia kết quả đạt được trong 5 năm qua, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào trong những năm tới.

Mô hình trồng hoa xuất khẩu của hội CCB xã Toàn Thắng huyện Tiên Lãng - Hải Phòng đã góp phần giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam khẳng định, 5 năm qua phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập toàn Hội đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng, trí tuệ của CCB, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Trong 5 năm qua, Hội CCB Việt Nam đã có 6.741 doanh nghiệp (tăng 1.302 doanh nghiệp so với 2011); 1.338 HTX do CCB làm chủ (tăng 66 HTX so với 2011); có 5.594 tổ hợp tác (tăng 2.946 THT so với 2011) và 75.229 trang trại. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ vẫn khẳng định được sức mạnh trên thương trường, doanh thu góp phần vào sự tăng trưởng của địa phương và cả nước.

Qua phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, toàn Hội đã giảm được hơn 155.000 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm từ 7,23% xuống còn 3,99% theo tiêu chí nghèo tiếp cận đa chiều.

Hiện có 23 tỉnh, thành Hội cơ bản không còn hộ CCB nghèo, 118 quận huyện thoát nghèo, 2.948 xã, phường thoát nghèo. Số hộ CCB khá và giàu đã tăng lên 56,16%, đã xóa được 41.737 nhà tranh tre, dột nát, tạm bợ cho gia đình CCB, giải quyết việc làm cho gần 800 nghìn lao động là CCB, con em CCB, gia đình chính sách.

Đặc biệt phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần tích cực và có hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. CCB cả nước đã hiến 13,2 triệu m2 đất, đóng góp 880,5 tỷ đồng và hơn 4,5 triệu ngày công để làm mới sửa chữa, xây dựng hơn 45 nghìn km kênh mương nội đồng và 6.150 cầu cống.

Về phương hướng, nhiệm vụ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Đạo cho biết, Hội sẽ tập trung phát huy nội lực, ý thức tự cường và bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ của CCB, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sự giúp đỡ, hỗ trợ của đồng đội để đầu tư phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ của CCB nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

“Mục tiêu mà Hội CCB đặt ra trong 5 năm tới là phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo, cơ bản xóa hết nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên CCB. Phấn đấu đến hết năm 2021 cơ bản hết hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới. Mỗi năm giảm từ 1 đến 1,5% số hộ CCB nghèo, đối với các huyện nghèo giảm được 3 đến 3,5% hộ CCB nghèo” - Phó Chủ tịch Hội CCB Nguyễn Văn Đạo khẳng định.

Tại Hội nghị, một cá nhân đã được tặng Huân chương Lao động, 10 tập thể được tặng Bằng khen của Chính phủ và 310 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Anh Vũ