Cựu chiến binh 110 tuổi qua đời

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Một trong 2 cựu chiến binh cuối cùng của thời Chiến tranh Thế giới I, cụ Louis de Cazenave, vừa qua đời trong một giấc ngủ tại nhà riêng ở Brioude (miền Trung Pháp).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2008/1/141039