Cựu bộ trưởng Nhật qua đời trong khách sạn ở Việt Nam

Cựu bộ trưởng xây dựng Nhật Takami Eto được phát hiện đã chết trong phòng khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh lúc 9h50 sáng qua, ở tuổi 82.