Cứu ba thuyền viên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sà-lan Trường Thành 08 chở 130 tấn hàng cùng ba thuyền viên đang neo đậu tránh gió tại khu vực Bãi Ông, Cù Lao Chàm đã gặp sóng to, gió lớn cấp 6, cấp 7. Sà-lan bị đứt dây neo, trôi ra biển.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135851&sub=127&top=39