Cướp xe ôm trong lô cao su

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Tài thuê ông Xíu chở xe ôm rồi vờ chỉ chạy vào lô cao su. Tới chỗ vắng người, Tài dùng mũ đánh ông ngất xỉu rồi cướp tiền và chiếc xe máy của ông…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/1/108140.cand