Cướp trong nhà vệ sinh

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Thấy chị Minh vào nhà vệ sinh, Hiệp chui vào theo, túm tóc, đẩy chị ngã xuống đất, rồi bóp cổ cướp túi xách của chị Minh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2009/6/114223.cand