Cướp tiệm vàng trong chợ

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Vờ hỏi xem hàng, tên cướp vơ cả số vàng rồi bỏ chạy. Anh Thuật (chủ cửa hàng) không kịp định thần kêu cứu mà một mình lao ra đuổi nhưng không kịp.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/9/99208.cand