Cướp tài sản lái xe taxi để... ăn nhậu

    2 đăng lạiGốc

    Hát hò xong, Tiệp và Hùng rủ nhau cướp tài sản của lái xe taxi. Sau khi cướp được tài sản của lái xe hãng taxi Mai Linh, bọn chúng ép người lái xe đưa chúng quay lại đường cũ, khi đến một nhà hàng chúng liền nhảy xuống tiếp tục ăn nhậu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/9/75253.cand