Cướp tài sản của em gái ruột

    Gốc

    Hanoinet - Đỗ Thị Mai lấy toàn bộ trang sức trên người em gái ruột, trị giá 5 chỉ vàng, sau đó du lịch ở Huế và các tỉnh khác.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=24925