Cương quyết, mạnh mẽ hơn trong tổ chức thực hiện

Việc ra đời Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. NQ TƯ 4 khóa XII thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, quyết tâm “nói đi đôi với làm” bằng hành động cụ thể để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu một số ý kiến tâm huyết xung quanh vấn đề này:

Cương quyết, mạnh mẽ hơn trong tổ chức thực hiện - Ảnh 1

Ông Phạm Xuân Hằng – Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam:
Đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực

Việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được nêu ra tại nhiều kỳ Đại hội gần đây. Nghị quyết Đại hội Trung ương 4 khóa XI cũng đặt vấn đề này khá đầy đủ. Tuy nhiên thực tế việc thực hiện chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Tại khóa XII cũng là Hội nghị TƯ lần thứ 4 tập trung bàn về vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng và ban hành Nghị quyết về việc tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đã chỉ rõ nguyên nhân cũng như nhận diện được những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề ra những nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Hiện nay vấn đề tham nhũng và lãng phí là 2 thứ tiêu tốn tiền của Nhà nước bởi vì nó có nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích đã được Tổng Bí thư và Đảng ta nhận định như một “ma trận” đâu phải dễ làm. Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phải có những giải pháp cụ thể thiết thực, chặt chẽ hơn chứ nếu không sẽ dẫn đến mất lòng tin trong dân.

Chính vì vậy, cần phải quyết liệt hơn nữa, không né tránh mới được lòng dân và tăng thêm niềm tin với Đảng. Nếu chúng ta cứ dè dặt, giữ “trong ấm ngoài êm” thì Nghị quyết lần này cũng khó đem lại kết quả.

Giải pháp là đưa những tinh thần ấy vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả thì lòng dân, lòng Đảng mới quy về một mối.

Cương quyết, mạnh mẽ hơn trong tổ chức thực hiện - Ảnh 2

Ông Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội – UBTƯ MTTQ Việt Nam:
Chỉ có một con đường duy nhất

Đối với một tổ chức chính trị đặc biệt là một tổ chức cao như tổ chức Đảng thì việc chấn chỉnh những sai sót, khiếm khuyết là một việc làm thường xuyên. Nghị quyết đã có rồi tiếp tục phải có Nghị quyết nữa, đã làm rồi phải tiếp tục làm nữa. Đại hội XII của Đảng đã nói rõ với tiêu đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Chính vì vậy nếu không chỉnh đốn không tự phê bình, phê bình, kiểm điểm đến nơi đến chốn thì rõ ràng tổ chức Đảng sẽ không vững mạnh được. Nếu không vững mạnh được thì làm sao mà lãnh đạo được đất nước.

Vấn đề là chỉnh đốn thì phải tập trung vào một việc gì chứ không nên dàn trải tràn lan. Đã chỉnh đốn là phải có hiệu quả chứ nếu chỉnh đốn xong vẫn thế thì rõ ràng sẽ làm mất niềm tin.

Với việc Hội nghị TƯ 4 khóa XII ra Nghị quyết về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đó chính là sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương.

Trung ương đã nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nó ở đâu mà ra và bắt đầu vào chỉnh đốn từ tận gốc của vấn đề chứ không chỉ vào vài câu nói.

Cái gốc của vấn đề là giữ gìn sự trong sạch của Đảng và tổ chức hoạt động phải có hiệu quả và phải có niềm tin của người dân. Việc làm trong sạch Đảng, giữ gìn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là biện pháp chống tự diễn biến tận gốc sâu sắc nhất. Trung ương đưa ra giải pháp nào cũng quan trọng, nhưng phải thực hiện đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và Đảng thì phải đi đầu, gương mẫu”.

Trong chiến tranh, trong giữ nước chúng ta đã như vậy, đó là đảng viên đi trước làng nước theo sau giờ đảng viên phải đi trước trong mọi khó khăn và phải tự rèn luyện, tự phê bình và phê bình chứ không phải chờ báo chí, chờ xã hội phát hiện ra khuyết điểm thì lúc bấy giờ mới giải quyết. Đảng viên và tổ chức Đảng phải tự mình tự phê bình, đề cao tự phê bình. Trong tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra phải làm việc đến nơi đến chốn, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng.

Tôi đặt kỳ vọng vào quyết tâm của Đảng, vào sự đổi mới nhận thức của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thấy rằng không đổi mới là không được, đã thấy rằng không xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là không được. Đến bây giờ không còn con đường nào khác - chỉ một con đường duy nhất là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nếu không trong sạch vững mạnh thì nguy cơ sẽ chồng chất nguy cơ. Đảng đã nhận thức ra điều đó và kiên quyết làm điều đó.

Sẽ rất khó và vô cùng khó khăn nhưng phải quyết tâm làm nếu không làm được thì chúng ta thất bại. Làm được hay không là mệnh lệnh của trái tim, khối óc, mệnh lệnh của Đảng của những người có trách nhiệm. Không làm được là thất bại. Việc ra đời Nghị quyết này là kịp thời nhưng vấn đề là làm như thế nào, triển khai như thế nào không làm theo kiểu đánh trống bỏ dùi.

Cương quyết, mạnh mẽ hơn trong tổ chức thực hiện - Ảnh 3

Ông Trần Ngọc Đường – Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ - Pháp luật – UBTƯ MTTQ Việt Nam: Cương quyết, mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện

Tại Hội nghị TW 4 khóa XI Đảng đã có Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tại khóa XII Đảng tiếp tục có NQ về vấn đề này. Điều đó là vô cùng cần thiết thể hiện sự liên tục trong chủ trương xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lần này TƯ ra Nghị quyết trên cơ sở rút kinh nghiệm việc thực hiện NQTƯ 4 khóa XI những điều làm được những điều chưa làm được. Nghị quyết được xây dựng sát thực hơn để đấu tranh có hiệu quả tốt hơn.

Từ Hội nghị TƯ 4 khóa XI đến nay thực tiễn đã cho chúng ta thấy nhiều bài học trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Xây dựng Đảng phải từ thực tiễn, từ kinh nghiệm, những bài học rút ra để đấu tranh có hiệu quả với tiêu cực, tham nhũng, thoái hóa, biến chất trong Đảng. Từ trong Đảng làm tốt thì chắc chắn xã hội sẽ tốt và người dân sẽ tin Đảng hơn.

Tôi kỳ vọng mong muốn sau Nghị quyết lần này cuộc đấu tranh xây dựng Đảng được nâng lên một bước mới với chất lượng mới. Giải pháp thì nhiều nhưng theo tôi phải cương quyết mạnh mẽ hơn nữa trong tổ chức thực hiện, phải đấu tranh cho thật trúng, đặc biệt là trách nhiệm của những người có chức có quyền, người thi hành công vụ.

Những người này nếu không trong sạch vững mạnh thì sẽ gây ra những tiêu cực. Vì vậy trước hết phải tập trung đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng trong những người có chức có quyền. Nếu làm tốt sẽ có tác dụng tốt với những đối tượng khác như những người làm kinh tế, doanh nghiệp nhà nước.

Anh Vũ (ghi)