Cưỡng chế giao đất cho một doanh nghiệp đã giải thể

    Gốc

    Nhiều ngày qua, người dân ở ấp 3, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kêu cứu đến các cơ quan chức năng tỉnh Long An vì họ sắp bị UBND huyện Đức Hòa cưỡng chế buộc giao đất cho một doanh nghiệp đã bị giải thể

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/227323.asp