Cuốn sách tôi chọn: Nhà lãnh đạo không chức danh

Dr. Martin Luther King từng nói: Nếu một người làm công việc quét đường, anh ta cần phải quét đường như Michelangelo vẽ tranh, như Beethoven soạn nhạc, hay như Shakespeare làm thơ. Anh ta cần phải quét đường thật tốt sao cho tất cả mọi người trên thiên đường hay dưới trần gian đều phải ngừng lại và nói:'Nơi đây có một người quét đường vĩ đại đã làm rất tốt công việc của mình.' Đây chính là một trong những thông điệp mà cuốn sách 'Nhà lãnh đạo không chức danh' gửi tới bạn đọc. Sách do NXB trẻ ấn hành.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-nha-lanh-dao-khong-chuc-danh-186241.htm