Cuốn sách mô tả 300 loài thú ở Việt Nam

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả khoảng 300 loài trên đất liền và ngoài biển khơi ở Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257842/Default.aspx