Cuốn sách đáng giá của thế kỷ hai mươi

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Jean Paul Sartre viết Buồn nôn dưới hình thức một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký của Antone Roquentin, một thanh niên trí thức hoàn toàn cô độc: Không gia đình, không bạn bè, không tình nhân, không cả công việc...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.55603.qdnd