Cuốn hồi ký gây nhiều tranh cãi

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Cuốn hồi ký của ông Alan Greenspan, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mỹ, do Nhà xuất bản Penguin Press phát hành đã được tung ra thị trường trong ngày 18/9 vừa qua và lập tức nó gây tranh luận vì nhiều vấn đề kể cả vấn đề Iraq.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2007/9/64292.cand