Cuốn “Đọc sách như một nghệ thuật” có mặt tại Việt Nam

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Được xuất bản lần đầu tiên năm 1940, ngay lập tức, cuốn “Đọc sách như một nghệ thuật” (How to read a book) của bộ đôi Mortime J. Adler, Charles Van Doren đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất và duy trì vị trí này suốt hơn một thập niên. Tác phẩm đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng như Pháp, Thụy Điển, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a... và đến nay là ở Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/178152