Cưới trên cung trăng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Công ty First Advantage của Nhật đang bắt đầu nhận đặt chỗ trước cho những cặp nào thực sự muốn thực hiện cú nhảy cực lớn - bay vào vũ trụ để trao lời thề hôn ước. Mỗi chỗ dành trước cho một lễ cưới như vậy...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-02.8218945991