Cuối tháng 12, thông cầu Văn Phương

    Gốc

    KTĐT - Cầu Văn Phương được khởi công từ tháng 3/2007, với mức đầu tư 35 tỷ đồng do Sở GTVT Hà Tây nay là Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư.

    Cầu có chiều dài 955m bắc qua sông Đáy nối 2 xã là Phương Trung huyện Thanh Oai và xã Văn Võ huyện Chương Mỹ. Phần cầu chính đã hoàn thành nhưng chưa thông cầu, vì vướng 19 hộ dân xã Văn Võ chưa bàn giao đất (do chưa có nhà tái định cư), nên chưa thi công được đường dẫn. Mới đây, UBND TP đã giao huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư để đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đại diện Sở GTVT cho biết, với việc tháo gỡ trên, khi có mặt bằng sẽ thi công đường dẫn ngay phấn đầu đến cuối tháng 12 sẽ thông cầu.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/313127/cuoi-thang-12-thong-cau-van-phuong.aspx