Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay

Không ai iu mình thì mình tự iu mình; khi con gái giận tốt nhất nên im lặng và hành động...

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 1

Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay.

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 2

Đi ra ngoài thì phải lịch sự chứ.

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 3

Cho ăn thì mới chịu chụp ảnh với người đẹp.

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 4

Có gì đó sai sai...

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 5

Lằng nhằng lâu vậy mà gọi nước lọc, có tin sẽ bị nhân viên quét ra khỏi cửa không?

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 6

Có chịu chơi với trẫm không thì bảo?

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 7

Không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ nữa.

Cười té ghế 9/10: Tỏ tình bá đạo một phát ăn ngay - Ảnh 8

FA muôn năm!

Xem tiếp

Maru