Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế

Nghệ thuật của sự sắp đặt; tư thế quảng cáo quyến rũ...

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 1

Sự khác biệt giữa hình minh họa và thực tế.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 2

Ai là chủ trong nhà này?

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 3

Mặt xấu thì là người xấu.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 4

Thời huy hoàng nay còn đâu.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 5

Cần người phiên dịch.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 6

Tư thế quảng cáo quyến rũ.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 7

Muốn nghe lời nói thật không?

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 8

Ế thì sợ gì bị đuổi về nơi sản xuất.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 9

Đồng hồ báo thức là kẻ thù của rất nhiều người.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 10

Công nghệ đã thay đổi cuộc sống chúng ta như thế nào.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 11

Cách đáp trả lời hỏi thăm xung quanh.

Cười té ghế 7/8: Khác biệt giữa minh họa và thực tế - Ảnh 12

Nghệ thuật của sự sắp đặt.