Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu

Ghét của nào trời trao của nấy; ngồi trong nhà vệ sinh thấy đầu óc mình thông minh lạ...

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 1

Một FA ham ăn cho hay.

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 2

Tiệm cắt tóc sinh viên.

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 3

Có em này thì đi siêu thị khỏi cần xe đẩy.

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 4

Đôi khi nổi hứng giúp mẹ mà lại bị bắt bài vậy đó.

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 5

Nếu có thì đã không ế tới tận bây giờ.

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 6

Đừng tưởng phá hoại cho đã rồi quay mặt đi là xong chuyện nhé.

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 7

Các cô gái hãy nhớ nhé.

Cười té ghế 4/11: Trai có thể thiếu, ăn không thể thiếu - Ảnh 8

Không hiểu sao cứ ngồi trong nhà vệ sinh lại thấy đầu óc mình thông minh lạ.

Xem tiếp

Maru