Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật'

Thính đầy ra đấy nhưng anh không thèm đớp; thánh tự sướng hiển linh...

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 1

Lộ mặt thật vì "lỗi kỹ thuật".

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 2

Kiên nhẫn ngồi làm mẫu và nhận được bức tranh thế này đây.

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 3

Phượt thủ có số có má đấy.

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 4

Hình như có gì đó sai sai...

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 5

Ước gì được mang cả quyển sách vào phòng thi.

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 6

Thánh tự sướng hiển linh.

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 7

Đi xăm hình người yêu lên lưng và kết quả.

Cười té ghế 17/2: Lộ mặt thật vì 'lỗi kỹ thuật' - Ảnh 8

Mấy đứa có bồ toàn bỏ rơi anh em.

Xem tiếp

Maru