Cưới phải vợ tiêu hoang

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Đức bực mình xách va ly ra bến xe đi công tác mà trong lòng chưa quên trận cãi vã với vợ đêm hôm trước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=150303