Cười ngoác miệng với cách nhổ răng huyền thoại

(Kiến Thức) - Bạn sẽ cảm thấy nhớ lại "tuổi thơ dữ dội" sau khi xem một em nhỏ nhổ răng theo cách huyền thoại trong đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội.

Vân Anh