Cười nghiêng ngả với cách vận chuyển có một không hai ở Việt Nam (P2)

(GDVN) - Xe đạp chở xe máy, người và hàng cùng được "thồ" trên một chiếc xe, hàng hóa phủ kín người. Thậm chí, đội lồng sắt lên đầu để chở ... Những hình ảnh hài hước chỉ riêng có tại Việt Nam.

Ghế sau để hàng, "em" ngồi dưới chân...

Bao tải chen bao tải... (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Trứng bịch nhỏ, bịch to, treo yên trước, yên sau... (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Gò lưng "nhường" chỗ cho hộp carton (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Tự dưng được ngồi ghế cao (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Thế này, nhìn đường mới rõ (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Ai bảo xe đạp là phương tiện thô sơ nào (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

(Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Chỗ để chân vô cùng tiện. (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Hoa quả, rau cỏ lấp kín người thì có sao? (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)

Giữ thế này vừa chắc vừa không tốn dây buộc. (Xem thêm chùm ảnh cười nghiêng ngả với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam P1)