Cuối năm trúng lớn với Cabal Online

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Rất nhiều chương trình trúng thưởng lớn dành cho game thủ của Cabal Online từ tháng 11/2007 đến tháng 4/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8183&t=pcolarticle