Cuối năm, Tháp Mười có 5 xã đạt chuẩn

Giai đoạn 2011 - 2015, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) có 4 xã nông thôn mới (NTM), gồm Thanh Mỹ, Mỹ Đông, Đốc Binh Kiều, Trường Xuân.

Cuối năm, Tháp Mười có 5 xã đạt chuẩn - Ảnh 1

Nông dân Tháp Mười tham gia sản xuất lúa trong cánh đồng lớn, góp phần xây dựng NTM (Ảnh: LHV)

UBND huyện đã chỉ đạo các xã này xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì các tiêu chí đạt được, cũng như tập trung đầu tư cho những tiêu chí đạt chưa vững chắc.

Đến nay, bình quân mỗi xã đạt gần 14 tiêu chí (cao hơn so với các địa phương khác trong tỉnh), trong đó có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15 - 17 tiêu chí, 6 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 1 xã đạt 9 tiêu chí.

Theo kế hoạch cuối năm 2016, Tháp Mười có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí, và dự kiến đến năm 2020 địa phương này đạt chuẩn NTM cấp huyện.