Cuối năm nay, Vinasun sẽ lên sàn

Ngày 9/11, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corporation) đã chính thức trao sổ cổ đông cho các nhà đầu tư chiến lược...