Cuối năm 2007: Nhà chung cư sẽ "đi vào khuôn khổ"

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Mọi rắc rối về nhà chung cư sẽ được giải quyết bằng một quy chế riêng, tránh tình trạng người dân thiệt thòi không biết kêu ai mà có kêu thì không biết căn cứ vào cái gì mà kiện.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/79031.cand