Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn'

Những cú ngã hài hước không chỉ khiến cho nạn nhân mà còn cả những người xung quang phải "thốn lên tận rốn".

Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn' - Ảnh 1

Mấy em xem anh thể hiện đây này.

Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn' - Ảnh 2

Anh đang luyện tập để đi thi "vượt rào".

Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn' - Ảnh 3

Thích thể hiện sẽ được... "vào viện".

Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn' - Ảnh 4

Không phải chỉ có trèo cao mới ngã đau đâu nhé.

Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn' - Ảnh 5

Thế này có mà "thốn lên đến tận rốn".

Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn' - Ảnh 6

Có mấy cái ghế mà các chú cũng không dám nhảy.

Cười bể bụng với những cú ngã 'thốn lên tận rốn' - Ảnh 7

Không được thì quyết định bỏ cuộc chơi thôi.