Cuối 2018 mới hoàn tất báo cáo khả thi sân bay Long Thành

Tiến độ lập báo cáo khả thi dự án sân bay Long Thành hiện đã bị chậm khoảng 8 tháng so với kế hoạch ban đầu. Chính phủ dự kiến sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Quốc hội vào cuối năm 2018.

Cuối 2018 mới hoàn tất báo cáo khả thi sân bay Long Thành - Ảnh 1

Mô hình dự án sân bay Long Thành đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Ảnh:TL

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa gửi Quốc hội, dự án sân bay Long Thành đến nay đã bị chậm 8 tháng do tiến độ dự kiến ban đầu chủ đầu tư lập có đề xuất áp dụng một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai dự án như tuyển chọn phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thực hiện song song việc giải phóng mặt bằng từ năm 2016.

Tuy nhiên, đến nay do đặc thù công trình nhà ga hành khách, dự án vẫn tiến hành thi tuyển kiến trúc theo quy định của pháp luật, việc này làm kéo dài thời gian thực hiện thêm khoảng 9 tháng. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư chưa được tách thành tiểu dự án riêng, quy hoạch khu tái định cư và dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư được nghiên cứu đồng thời và sẽ được phê duyệt sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được phê duyệt.

Đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 (giai đoạn 1 của dự án chậm nhất phải hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025), tiến độ triển khai dự án về cơ bản vẫn được đáp ứng.

Chính phủ báo cáo với Quốc hội sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tập trung nghiên cứu, phấn đấu hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Quốc hội vào cuối năm 2018.

Theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần được Quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi từng giai đoạn trước khi quyết định đầu tư. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay (giai đoạn chuẩn bị dự án), có 2 nội dung trọng tâm cần được tập trung, gấp rút triển khai là lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1; và lập phương án, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án (phần này được tách thành tiểu dự án riêng do UBND tỉnh Đồng Nai đảm nhiệm).

Chính phủ đã giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư và cho phép sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để đấu thầu tư vấn quốc tế thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hiện nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12-2016 (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến cộng đồng).

Sau khi tổ chức thi tuyển kiến trúc, các cơ quan liên quan sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017), thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi khoảng 16 tháng.

Giai đoạn I của dự án sân bay Long Thành sẽ đầu tư một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.