Cuộc vận động viết về “Kỷ niệm sâu sắc trong đời hoạt động văn hóa cơ sở”

Hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước năm 2010 và chào đón kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (28/8/1945 – 28/8/2010), Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi viết” Kỷ niệm sâu sắc trong đời hoạt động văn hóa cơ sở” tại Thông báo số 92/TB – VHCS.

Đây là cuộc vận động thi viết dành cho cán bộ, công chức, viên chức đã từng hoặc đang công tác trong lĩnh vực văn hóa cơ sở trong cả nước từ trung ương tới địa phương, không phân biệt độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn. Bài viết có thể dưới dạng hồi ký nhưng phải đảm bảo tính chân thực, cảm xúc về một kỷ niệm sâu sắc đã từng trải qua trong cuộc đời hoạt động văn hóa cơ sở của mỗi người hoặc của một tập thể. Từ kỷ niệm sâu sắc này có thể thấy rõ hơn những khó khăn, vất vả, những trăn trở và đóng góp của cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở (trước đây là công tác văn hóa quần chúng), qua từng thời điểm, thời kỳ và công việc cụ thể ở mỗi địa phương, mỗi đơn vị từ đó làm toát lên phẩm chất tốt đẹp, sứ mệnh thiêng liêng cao quý của người làm công tác văn hóa cơ sở nói riêng và của toàn ngành văn hóa cơ sở nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian nhận bài từ 1/3/2010 đến hết 1/6/2010. Lễ trao thưởng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2010. Địa chỉ nhận bài dự thi: phòng Văn học Cục Văn hóa cơ sở 51 Ngô Quyền – Hà Nội./.