Cuộc thi Sao mai - Điểm hẹn năm 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam phát động cuộc thi Sao Mai-Điểm hẹn năm 2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119202&sub=134&top=43