Cuộc thi múa chuyên nghiệp các DTTS Việt Nam khu vực phía bắc lần thứ nhất

Từ ngày 27 đến 28-11, cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam khu vực phía bắc lần thứ nhất năm 2016 sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Cuộc thi múa chuyên nghiệp các DTTS Việt Nam khu vực phía bắc lần thứ nhất - Ảnh 1

Đến ngày 21-11, Ban Tổ chức đã nhận được 30 tác phẩm múa, trong đó chủ yếu là múa tập thể mang đậm màu sắc văn hóa, đời sống của đồng bào các DTTS, như: “Vũ điệu Khơ Mú” (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình); “Khau cút thương nhớ” (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên); “Lễ Tẩu Slai” (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên)…

Cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các DTTS Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm xây dựng, tôn vinh các giá trị nghệ thuật trong lĩnh vực sáng tác múa về đề tài các DTTS Việt Nam. Trong khuôn khổ cuộc thi, hội thảo "Từ múa dân gian của các DTTS Việt Nam đến các tác phẩm múa chuyên nghiệp” sẽ được tổ chức sáng 29-11. Cuộc thi múa chuyên nghiệp các DTTS Việt Nam khu vực phía nam sẽ được tổ chức vào năm 2017.